X

İletişim Danışmanlığı

 • Mobil şirket hatları planlaması
 • Sabit hat analiz ve uygun altyapı planlaması
 • İnternet altyapı ve hizmet planlaması
 • Hizmet veya ürün’e uygun yeni teknoloji veya yazılım ar-ge
 • İş sonuçlarına odaklanarak hızlı ve etkin hizmet
 • Kurum içi iletişim
 • Müşteri memnuniyetini oluşturan ana etkenlerden biri de insan kaynağıdır. Çalışanların kurumlarının vizyonu, misyonu ve faaliyetlerini anlamaları, bunları benimsemeleri ve takım ruhu yaratılması için kurum içi iletişim çalışmalarını planlar ve uygular.
 • Pazarlama iletişimi
 • Kurumların iletişim hedefleri paralelinde oluşturulan planlarla gerekli pazarlama iletişimi aktivitelerini belirler, gerektiğinde promosyon, doğrudan pazarlama, araştırma şirketleri ve reklam ajansları gibi üçüncü kişi ya da kurumlarla işbirliğine girer, koordinasyonu sağlar.
  Dijital İşyerim Size En Uygun İletişim Teknolojisi Sunar...
Top