X

Marka Danışmanlığı

 • Firma ile ilgili pazarlama araştırmalarını yönetir ve verileri analiz eder.
 • Pazar oluşturma,
 • Segmentasyon(Ürüne göre pazar oluşturma) ve benzeri konularda araştırma sonuçlarını değerlendirir.
 • Firma kimlik kılavuzu”nu oluşturur.
 • Firma konumlandırması.
 • Firma Kurumsal tasarım,
 • Firma kurumsal kimliği
 • Firma tüketici deneyim haritasını hazırlar.
 • Firma marka değerinin dijital dünyadaki prestijini belirler.
 • Firmanın insanlar üzerinde bırakacağı etkiyi arttırmak için etkileyici ve akıllarda iz bırakıcı bir marka çalışmasının yapılması..

Strateji Yönetimi

Stratejik plan ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

 • Mevcut Durum Analizi
 • Rakip Analizi
 • Organizasyon Gelişimi
 • Riski Yönetimi
 • Kitle ve Bölge Yönetimi

Önce strateji belirlemek sonrasında yönetmek...

Top