X
X

Marka Tescil

AnasayfaMarka Tescil

Size Ait Olanın Değerli Olduğunu Biliyoruz !

En doğru patent ve markalama opsiyonlarını değerli müşterilerimizle birlikte değerlendirerek, tescil süreçlerini en güvenilir tercihler sunarak yürütüyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Verdiğimiz hizmetler arasında;

- Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım tescili, endüstri ürünleri tasarımı veya  endüstriyel tasarımlarınızı korur. seri üretim için tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli kriterler gözetilerek yapılan tasarımlara verilen isimdir.

- Patent

Patent, buluş sahibinin konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre tek başına üretme, kullanma, lisans verme veya satma yetkisini veren fikri mülkiyet belgesidir. Kanunda “yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent edilerek korunur.” ibaresi, buluşların sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni olması gerektiğini gösterir.

- Marka

Marka, üretilen mal ve hizmetlerin bir başka mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi sağlamasını amaçlayan, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü objedir.

- Danışmanlık

Marka tescili yapılan bir ürün veya hizmet, marka tescil sahibine özel ve yaptırımı olan haklar sağlar. Aynı zamanda marka tescili sahibinin üçüncü şahıslar tarafından marka tescilinin izin alınmadan kullanımını durdurma yetkisi vardır. Bu durdurma yetkisi markanın veya ürün tescilinin yayınlandığı tarih itibariyle hüküm kazanılmaktadır.

- Kalite Belgeleri

ISO

Kalite belgeleri arasında önemli yeri olan ISO belgesi (International Organization for Standardization),Uluslararası Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve dışındaki dalların standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle 1946’da Cenevre'de kurulan uluslararası bir teşkilattır. Uluslararası Standartlar Kurumuna üye ülkelerin sayısı 162’dir. Teşkilât üyesi olan millî birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke kurumda yetkili bir organ tarafından temsil edilir.

Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin arz edilme biçiminin tespiti gibi konular Uluslararası Standartlar Teşkilatının faaliyet sahasına girer.

Bu kurum talep üzerine özel bir ilmin standart konusunu çözüme bağlamak üzere uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart (IS) olarak yayınlamaktadır. Teknolojik ihtiyaçlardan dolayı ISO standartları, her beş yılda bir gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılır.

CE Belgesi

Üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

G Belgesi

G İşareti, Ülkemizde CE’ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir. Malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

TSE Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Örgütün Amacı

  • Uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak,
  • Entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirliğini geliştirmektir. 

Örgütün Hedefleri

  • ISO’nun pazar ilgisini arttırmak,
  • ISO sistemi ve standartlarını geliştirmek,
  • Kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
  • Yeni teknik programları teşvik etmek,
  • Gelişmekte olan ülkelerde alt yapıyı oluşturmaktır.

ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001

ISO 14001 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 13485

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetimi Sistemi
Uzmana Danışın!

Dijital İş Yerim, alanında uzman ekibimiz ile görüntülü konuşmak için aşağıda müsait durumda bulunan müşteri temsilcilerimizden birini tercih edebilirsiniz.

Temsilcilerimiz sorularınıza 13:00 ile 17:00 arasında cevap vermektedir.

Yukarıdaki temsilcilerden birini seçerek görüntülü görüşme başlattığınızda; uzaktan erişim araçları vasıtasıyla ad-soyad, eposta, ses ve görüntünüzün ve ayrıca ürün tanıtımı için açılan canlı oturumun kaydedilmesine, uzaktan ürün tanıtımı amacıyla işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına açık rızanızla muvafakat etmiş olursunuz. Aydınlatma Metni | Dijital Mağaza Kuralları
Top